Ετικέτα: ΝΕΟ-φιλελευθερισμού

Πολύ απότομη! 0

Πολύ απότομη!

Ο ξένος Bernd μουστάρδα είναι αγνοούνται από το mainstream οικονομικό. Μουστάρδα επέκρινε το σύστημα επιτόκιο που εξασφαλίζει μια εκθετική αύξηση κατά τη γνώμη του. Επιπλέον θεωρεί τη δημιουργία του χρήματος ως αποτέλεσμα της δημιουργίας πολλαπλασιαστή...

«Διάθεση» είναι ένα εικονικό φάρμακο «πρώτου κόσμου». 0

«Διάθεση» είναι ένα εικονικό φάρμακο «πρώτου κόσμου».

https://www.youtube.com/watch?v=YvkRnEv6WG8 [/ embedyt] TalkTalk σχετικά με αυτό!