Μηνιαίο αρχείο: Δεκέμβριος 2017

Πολύ απότομη! 0

Πολύ απότομη!

Ο ξένος Bernd μουστάρδα είναι αγνοούνται από το mainstream οικονομικό. Μουστάρδα επέκρινε το σύστημα επιτόκιο που εξασφαλίζει μια εκθετική αύξηση κατά τη γνώμη του. Επιπλέον θεωρεί τη δημιουργία του χρήματος ως αποτέλεσμα της δημιουργίας πολλαπλασιαστή...